Projecten

In de pedagogiek van Reggio Emilia spelen projecten een belangrijke rol in het leerproces van kinderen. Een project in Reggio Emilia verwijst naar een diepgaande verkenning van een bepaald onderwerp of thema dat voortkomt uit de interesses en nieuwsgierigheid van de kinderen. Projecten kunnen variëren in duur en complexiteit, afhankelijk van de leeftijd en behoeften van de kinderen.

Binnen een project werken kinderen samen met opvoeders en worden ze gestimuleerd om vragen te stellen, onderzoek te doen, materialen te verkennen en hun gedachten en ideeën te delen. Het projectproces moedigt actieve betrokkenheid, samenwerking en kritisch denken aan. Het is gebaseerd op het geloof dat kinderen in staat zijn tot diepgaand leren en constructie van kennis door middel van hun eigen onderzoek en ontdekkingen.

Opvoeders fungeren als facilitators en ondersteunen de kinderen bij het stellen van vragen, het verkennen van verschillende perspectieven, het vastleggen van hun gedachten en het presenteren van hun bevindingen. Ze maken gebruik van documentatie, zoals dagbladen en visuele presentaties, om het proces en de resultaten van het project vast te leggen en te communiceren met de kinderen, ouders en gemeenschap.

Projecten stimuleren diepgaand leren, zelfexpressie, creativiteit en de ontwikkeling van sociale en cognitieve vaardigheden bij kinderen. Ze bieden kansen voor ontdekking, verkenning en betekenisvolle interacties en spelen een centrale rol in het bevorderen van het leren en de ontwikkeling van kinderen