De betekenis van documenteren

Bij pedagogiek volgens de Reggio Emilia-benadering verwijst documenteren naar het proces van het vastleggen en analyseren van kinderactiviteiten, interacties en gedachten in de leeromgeving. Het doel van documentatie is inzicht te krijgen in het leren en ontwikkelen van kinderen, hun interesses en behoeften te begrijpen, en samen met hen te reflecteren op hun ervaringen.

Documenteren helpt opvoeders om de individuele en collectieve groei van kinderen te volgen, te ondersteunen en te bevorderen, en het stimuleert ook de betrokkenheid van ouders en de bredere gemeenschap bij het leerproces.

Door middel van documentatie worden observaties, foto’s, video’s en gesprekken vastgelegd en georganiseerd, waardoor waardevolle informatie ontstaat die de pedagogische aanpak voedt en de ontwikkeling van kinderen bevordert.