Basistraining Reggio Emilia

De basistraining is bedoeld voor pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang d.w.z. voor medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO en voor gastouders die aangesloten zijn bij een gastouderbureau.

De training bestaat voor het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal uit 6 bijeenkomsten en 2 coaching bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen in de training:

1e Bijeenkomst:

 • Reggio Emilia: Inleiding Reggio, visie en ontwikkeling + uitleg opzet training en coaching
 • Werkwijze en waarneming: kijken naar kinderen vanuit de Reggio benadering.

2e Bijeenkomst:

 • Goed documenteren begint met kijken en luisteren
 • Documenteren HOE DOE JE DAT?  AAN DE SLAG MET een dagblad en hoe betrek je ouders bij het proces kortom: ouderbetrokkenheid

3e Bijeenkomst:

 • Uitgangspunt van Reggio Emilia is: gericht zijn op communicatie,
 • Samenwerking en communicatie, basiscommunicatie, afstemmen op kinderen, ouders, collega’s, sensitief en responsief reageren enz.

4e Bijeenkomst

 • Inrichting van de ruimte (de ruimte als derde pedagoog)
 • Een rijke speelleeromgeving creëren met eenvoudige middelen
 • Hoe kijk jij naar de ruimte en hoe ervaart het kind de ruimte, leren kijken door de ogen van het kind
 • Hoe herstart je de herinrichting?

5e Bijeenkomst

 • Creativiteit en projecten
 • Creativiteit wat is dat eigenlijk? Welke rol of taken heb je als PM-er
 • Werken vanuit “de honderd talen”
 • Buiten de lijntjes durven kleuren m.a.w. je grenzen verleggen

6e Bijeenkomst

 • Eindpresentatie door de deelnemers
 • Hier laat je zien waar je tijdens de training mee bezig bent geweest en hoe je het hebt opgepakt
 • Welke ontdekkingen je hebt gedaan en waar je mee verder gaat.

Een bijeenkomst neemt 3 uur in beslag

De groep bestaat uit minimaal 6 deelnemers en maximaal 16

Beeldcoaching is onderdeel van de training en gaat uit van een leervraag waarop gefilmd wordt. Bijvoorbeeld: zie en herken ik de signalen van kinderen, reageer ik hierop en hoe doe ik dat? Laat ik de kinderen voldoende ruimte om zelf ontdekkingen te doen?

Een vraag passend bij bijeenkomst 3 waarin de communicatie centraal staat.

Nieuwsgierig geworden neem gerust contact met ons op: M. Joke Meijers 06-12386424