De rol van de atelierista in de pedagogiek van Reggio Emilia

De rol van de atelierista in de pedagogiek van Reggio Emilia is van groot belang. De atelierista is een kunstenaar of kunstpedagoog die samenwerkt met pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kunst en creativiteit te integreren in het leerproces van kinderen.

De atelierista fungeert als een mentor en gids die kinderen en pedagogisch medewerkers en leerkrachten inspireert om hun artistieke expressie en verbeeldingskracht te verkennen. Ze bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van creatieve projecten en helpen kinderen bij het ontdekken van verschillende kunstvormen, zoals schilderen, beeldhouwen, muziek, dans en theater.

Een belangrijk aspect van de rol van de atelierista is het creëren van een rijke en stimulerende artistieke omgeving, het atelier genaamd. Het atelier is een ruimte waar kinderen vrij kunnen experimenteren, verkennen en zichzelf kunnen uitdrukken door middel van kunst. Het is een plek waar ze materialen kunnen ontdekken, technieken kunnen uitproberen en hun ideeën kunnen vormgeven.

De aanwezigheid van de atelierista moedigt ook de samenwerking tussen kinderen aan. Ze stimuleert dialoog, uitwisseling van ideeën en reflectie. De atelierista helpt kinderen om hun eigen creatieve proces te begrijpen en te waarderen, en om te leren van elkaars perspectieven en benaderingen.

Door de integratie van kunst in het leerproces bevordert de atelierista de ontwikkeling van creativiteit, verbeeldingskracht, probleemoplossend vermogen en zelfexpressie bij kinderen. Ze helpt hen om zich bewust te worden van hun eigen capaciteiten en hun eigen stem te vinden.

Kortom de atelierista speelt een cruciale rol in de pedagogiek van Reggio Emilia door kunst en creativiteit te verweven in het leerproces. Ze moedigt kinderen aan hun eigen ‘honderd telen’ te ontdekken en te ontwikkelen, waardoor ze hun unieke vermogens kunnen ontplooien en zichzelf kunnen uitdrukken op diverse en betekenisvolle manieren.