Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid speelt een essentiƫle rol in de pedagogiek van Reggio Emilia. Het wordt gezien als een waardevolle samenwerking tussen ouders, opvoeders, de kinderopvang en het onderwijs in de opvoeding van de kinderen.

In de pedagogiek van Reggio Emilia worden ouders beschouwd als actieve partners in het leerproces van hun kinderen. Ze worden uitgenodigd om betrokken te zijn bij dagelijkse activiteiten en besluitvorming in de educatieve setting. Er wordt veel belang gehecht aan open communicatie, respect voor de bijdragen van ouders en het delen van verantwoordelijkheden,

Ouders worden aangemoedigd om hun expertise, interesses en culturele achtergrond te delen, waardoor ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het curriculum en de leeromgeving. Ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan gesprekken, discussies en reflecties over het leren en de ontwikkeling van hun kinderen. Hierdoor ontstaat een wederzijds leerproces waarin ouders en opvoeders van elkaar leren en samenwerken.

De betrokkenheid van ouders strekt zich ook uit tot het documenteren van de groei en het leren van kinderen. Ouders worden aangemoedigd om hun observaties en reflecties te delen, waardoor een holistisch beeld van het kind ontstaat. Dit proces van gedeelde documentatie bevordert een diepgaand begrip van het kind en versterkt de band tussen ouders en opvoeders.

Kortom, in de pedagogiek van Reggio Emilia wordt ouderbetrokkenheid gezien als een cruciale pijler. Door ouders als waardevolle partners te beschouwen wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen ouders en opvoeders om een rijke, ondersteunende leeromgeving te creƫren voor kinderen.