Drie pedagogen

Het kind als eerste pedagoog

In de pedagogiek van Reggio Emilia wordt het kind gezien als eerste pedagoog. Deze benadering legt de nadruk op het belang van luisteren naar en leren van kinderen als een essentieel onderdeel van het leerproces van kinderen.

Volgens de pedagogiek van Reggio Emilia heeft elk kind zijn eigen unieke capaciteiten, interesses en manieren van leren. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten worden aangemoedigd om naar kinderen te luisteren, hun ideeën serieus te nemen en hun bijdragen te waarderen. Door te observeren en te luisteren, kunnen volwassenen inzicht krijgen in de interesses en behoeften van kinderen en hun aanpak hierop afstemmen.

De pedagogiek van Reggio Emilia moedigt ook samenwerking en dialoog aan tussen kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders aan. Door open communicatie te bevorderen kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten leren van de ervaringen en perspectieven van kinderen en ouders, waardoor ze beter kunnen inspelen op de individuele behoeften van kinderen.

De rol van de pedagogisch medewerker en leerkracht binnen de pedagogiek van Reggio Emilia is die van een onderzoeker en begeleider, waarbij ze de ontwikkeling van kinderen faciliteren en ondersteunen. Door het kind als eerste pedagoog te erkennen worden kinderen aangemoedigd om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces, vragen te stellen, te verkennen en hun eigen kennis op te bouwen.

Kortom in de pedagogiek van Reggio Emilia wordt het kind gezien als de eerste pedagoog, waarbij hun ideeën, interesses en actieve betrokkenheid worden gewaardeerd in het leerproces. Het luisteren naar kinderen en het bevorderen van dialoog vormen essentiële elementen van deze benadering

De volwassene als tweede pedagoog

In de pedagogiek van Reggio Emilia wordt de volwassene gezien als de tweede pedagoog. Naast het kind dat wordt erkend als de eerste pedagoog, speelt de volwassene een belangrijke rol in het leerproces.

Volgens de pedagogiek van Reggio Emilia fungeert de volwassene als een partner, begeleider en facilitator van het leerproces van het kind. Ze observeren en luisteren actief naar het kind, nemen zijn ideeën serieus en waarderen zijn bijdragen. Door deze interactie en betrokkenheid kunnen volwassenen de ontwikkeling en behoeften van het kind beter begrijpen en effectieve onderwijskansen creëren.

De volwassene in de pedagogiek van Reggio Emilia is verantwoordelijk voor het creëren van een rijke leeromgeving, het selecteren van materialen en activiteiten die aansluiten bij de interesses en capaciteiten van kinderen, en het aanbieden van uitdagende mogelijkheden voor groei en ontdekking. Ze spelen ook een rol in het documenteren en reflecteren op het werk van kinderen, waardoor ze inzicht krijgen in hun denkproces en verdere educatieve kansen kunnen bieden.

Daarnaast stimuleren volwassenen binnen de pedagogiek van Reggio Emilia de samenwerking en dialoog tussen kinderen, waarbij ze interacties faciliteren die leiden tot gezamenlijk leren en het delen van ideeën. Ze moedigen ook de betrokkenheid van ouders aan als educatieve partners, waarbij ze waardevolle inzichten en perspectieven kunnen delen. Kortom, in de pedagogiek van Reggio Emilia wordt de volwassenen gezien als de tweede pedagoog, die een actieve rol speelt bij het begeleiden, faciliteren en ondersteunen van het leerproces van het kind. Ze werken samen met het kind, luisteren naar zijn ideeën, creëren een stimulerende omgeving en bevorderen samenwerking en dialoog tussen kinderen en ouders.

De ruimte als derde pedagoog

Binnen de pedagogiek van Reggio Emilia wordt de ruimte beschouwd als de derde pedagoog. Deze benadering erkent dat de fysieke omgeving een actieve rol speelt in het leerproces van kinderen.

De ruimte wordt gezien als een krachtige, betekenisvolle pedagogische tool. Het is niet alleen een decor, maar een actieve partner in het leren en ontdekken van kinderen. De inrichting van de ruimte wordt zorgvuldig overwogen om de nieuwsgierigheid, verkenning en creativiteit van kinderen te stimuleren.

In de pedagogiek van Reggio Emilia wordt veel waarde gehecht aan natuurlijke materialen, flexibele indelingen en open ruimtes. De ruimte wordt gecreëerd om kinderen uit te dagen en te inspireren, met verschillende hoeken, materialen en hulpmiddelen om hun interessegebieden te ondersteunen. Het stimuleert actief spel, onderzoek en expressie.

Daarnaast wordt de ruimte ook gebruikt als een middel om de dialoog en samenwerking tussen kinderen te bevorderen. Door de ruimte zo in te richten dat het uitnodigt tot interactie, uitwisseling en gezamenlijk leren, worden kinderen gestimuleerd om met elkaar te communiceren en samen te werken aan projecten.

Kortom binnen de pedagogiek van Reggio Emilia wordt de ruimte erkend als de derde pedagoog, Het wordt beschouwd al een krachtige leeromgeving die is ontworpen om de nieuwsgierigheid, verkenning en creativiteit van kinderen te bevorderen. De inrichting van de ruimte stimuleert actief spel, onderzoek en samenwerking tussen kinderen.